BẢNG GIÁ GIƯỜNG

 Chất liệu   Đơn vị tính   Đơn giá   Bảo hành 
Giường 1.6*2m
MFC An Cường, dát phản dày 18mm
 Cái           8,400,000 3 năm
Giường 1.6*2m
MFC chống ẩm An Cường, dát phản dày 18mm
 Cái           9,000,000 3 năm
Giường 1.8*2m
MFC An Cường, dát phản dày 18mm
 Cái           9,600,000 3 năm
Giường 1.8*2m
MFC chống ẩm An Cường, dát phản dày 18mm
 Cái         10,400,000 3 năm
Giường Laminate 1.6*2m
Laminate An Cường, dát phản MFC dày 18mm
 Cái         13,000,000 3 năm
Giường Laminate 1.8*2m
Laminate An Cường, dát phản MFC dày 18mm
 Cái         14,200,000 3 năm
Giường gỗ Óc chó 1.6*2m  Cái         25,200,000 3 năm
Giường gỗ Óc chó 1.8*2m  Cái         28,050,000 3 năm