BẢNG GIÁ GIƯỜNG

 

 

 Chất liệu   Đơn vị tính            Đơn giá        Bảo hành 
Giường 1.6*2m
MFC An Cường, dát phản dày 18mm
      Cái           7,600,000         3 năm
Giường 1.6*2m
MFC chống ẩm An Cường, dát phản dày 18mm
     Cái           8,200,000         3 năm
Giường 1.8*2m
MFC An Cường, dát phản dày 18mm
     Cái           8,700,000         3 năm
Giường 1.8*2m
MFC chống ẩm An Cường, dát phản dày 18mm
     Cái           9,400,000         3 năm
Giường Laminate 1.6*2m
Laminate An Cường, dát phản MFC dày 18mm
     Cái         11,900,000         3 năm
Giường Laminate 1.8*2m
Laminate An Cường, dát phản MFC dày 18mm
     Cái         12,900,000         3 năm
Giường gỗ Óc chó 1.6*2m      Cái         22,900,000         3 năm
Giường gỗ Óc chó 1.8*2m      Cái         25,500,000         3 năm