BẢNG GIÁ TỦ ÁO

 Chất liệu   Đơn vị tính   Đơn giá   Bảo hành 
MFC
Thùng và cánh MFC An Cường
 m2            2,850,000 3 năm
MFC chống ẩm
Thùng và cánh MFC chống ẩm An Cường
 m2            3,150,000 3 năm
MDF chống ẩm
Thùng và cánh MDF chống ẩm phủ Melamine An Cường
 m2            3,550,000 3 năm
Cánh sơn Inchem
Thùng MDF chống ẩm phủ Melamine, cánh MDF chống ẩm An Cường sơn Inchem (cánh phẳng)
 m2            4,200,000 3 năm
Cánh sơn Inchem
Thùng MDF chống ẩm phủ Melamine, cánh MDF chống ẩm An Cường sơn Inchem (cánh soi)
 m2            4,650,000 3 năm
Acrylic
Thùng MFC An Cường, cánh MDF chống ẩm phủ Acrylic An Cường
 m2            4,650,000 3 năm
Laminate
Thùng MFC An Cường, cánh MDF chống ẩm phủ Laminate An Cường 2 mặt
 m2            3,650,000 3 năm
Laminate
Thùng MDF phủ Melamine An Cường, cánh MDF chống ẩm phủ Laminate An Cường 2 mặt
 m2            3,950,000 3 năm
Laminate
Thùng MDF chống ẩm phủ Melamine An Cường, cánh MDF chống ẩm phủ Laminate 2 mặt
 m2            4,450,000 3 năm
Laminate - Kingdom
Thùng và cánh MDF chống ẩm phủ Laminate An Cường 2 mặt
 m2            5,950,000 3 năm
Thùng Laminate, cánh Óc chó
Thùng MDF chống ẩm phủ Laminate An Cường, cánh gỗ Óc chó dày 18mm
 m2            7,500,000 3 năm
Óc chó
Thùng dày 18mm, cánh dày 21mm
 m2            9,800,000 3 năm