BẢNG GIÁ TỦ ÁO

                                                                         

 

 Chất liệu   Đơn vị tính             Đơn giá          Bảo hành 
MFC
Thùng và cánh MFC An Cường, hậu MDF chống ẩm
       m2            2,550,000           3 năm
MFC chống ẩm
Thùng và cánh MFC chống ẩm An Cường, hậu MDF chống ẩm
       m2            2,850,000           3 năm
MDF chống ẩm
Thùng và cánh MDF chống ẩm An Cường
       m2            3,200,000           3 năm
Acrylic
Thùng MFC An Cường, cánh phủ Acrylic An Cường
       m2            4,200,000           3 năm
Laminate
Thùng MFC An Cường, cánh MDF chống ẩm phủ Laminate An Cường 2 mặt
       m2            3,300,000           3 năm
Laminate
Thùng MDF phủ Melamine An Cường, cánh MDF chống ẩm phủ Laminate An Cường 2 mặt
       m2            3,600,000           3 năm
Laminate
Thùng MDF chống ẩm phủ Melamine An Cường, cánh MDF chống ẩm phủ Laminate 2 mặt
       m2            4,050,000           3 năm
Laminate - Kingdom
Thùng và cánh MDF chống ẩm phủ Laminate An Cường 2 mặt
       m2            5,400,000           3 năm
Óc chó
Thùng dày 18mm, cánh dày 21mm
       m2            8,900,000           3 năm