Bảng giá

 

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM
 Hạng mục   Đơn vị tính   Đơn giá 
THIẾT KẾ
Thiết kế nội thất  m2                                                        175,000
Thiết kế nội thất cao cấp  m2                                                        260,000
Diện tích 60-100m2: giảm 5%                 Diện tích 100-200m2: giảm 10%                 Diện tích trên 200m2: giảm 15% 
TỦ BẾP
 Ancata 
Ancata chống ẩm  md                                                     5,200,000
Ancata chống ẩm cao cấp  md                                                     6,800,000
Ancata chống ẩm cao cấp + Acrylic  md                                                     8,800,000
Ancata siêu chống ẩm   md                                                     9,400,000
Ancata đặc biệt  md                                                    11,200,000
 Eegger 
Eegger chống ẩm  md                                                     8,500,000
 An Cường 
An cường MFC chống ẩm  md                                                     4,700,000
An cường MDF chống ẩm   md                                                     5,000,000
An cường MDF chống ẩm + Acrylic  md                                                     6,800,000
 Gỗ Óc chó 
Gỗ Óc chó  md                                                    11,800,000
TỦ ÁO
 Ancata 
Ancata  m2                                                     2,850,000
Ancata cao cấp  m2                                                     3,700,000
Ancata chống ẩm  m2                                                     3,150,000
Ancata chống ẩm cao cấp  m2                                                     4,000,000
Ancata siêu chống ẩm   m2                                                     5,700,000
Ancata đặc biệt  m2                                                     6,800,000
 Eegger 
Eegger  m2                                                     4,300,000
Eegger chống ẩm  m2                                                     5,130,000
 An Cường 
An cường MFC  m2                                                     2,550,000
An cường MFC chống ẩm  m2                                                     2,850,000
An cường MDF chống ẩm   m2                                                     3,150,000
 Gỗ Óc chó 
Gỗ Óc chó  m2                                                     8,900,000
GIƯỜNG
 Ancata - Giường KT 1.6x2m 
Ancata  Cái                                                     8,900,000
Ancata cao cấp  Cái                                                    11,800,000
Ancata chống ẩm  Cái                                                    10,500,000
Ancata chống ẩm cao cấp  Cái                                                    12,800,000
Ancata siêu chống ẩm   Cái                                                    18,500,000
Ancata đặc biệt  Cái                                                    22,300,000
 Ancata - Giường KT 1.8x2m 
Ancata  Cái                                                     9,600,000
Ancata cao cấp  Cái                                                    12,500,000
Ancata chống ẩm  Cái                                                    10,500,000
Ancata chống ẩm cao cấp  Cái                                                    13,500,000
Ancata siêu chống ẩm   Cái                                                    19,200,000
Ancata đặc biệt  Cái                                                    23,000,000
 Eegger - Giường 1.6x2m 
Eegger  Cái                                                    13,800,000
Eegger chống ẩm  Cái                                                    16,600,000
 Eegger - Giường 1.8x2m 
Eegger  Cái                                                    14,500,000
Eegger chống ẩm  Cái                                                    17,300,000
 An Cường - Giường 1.6x2m 
An cường MFC  Cái                                                     7,900,000
An cường MFC chống ẩm  Cái                                                     8,500,000
An cường MDF chống ẩm   Cái                                                     9,400,000
 An Cường - Giường 1.8x2m 
An cường MFC  Cái                                                     8,700,000
An cường MFC chống ẩm  Cái                                                     9,400,000
An cường MDF chống ẩm   Cái                                                    10,200,000
 Gỗ Óc chó 
Gỗ Óc chó - Giường 1.6x2m  Cái                                                    23,900,000
Gỗ Óc chó - Giường 1.8x2m  Cái                                                    25,500,000
SOFA
Nỉ cao cấp   md                                                     6,000,000
Da cao cấp  md                                                     7,500,000
Da thật  md                                                    19,000,000
     
Báo giá đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tại nội thành Hà Nội.  
Báo giá chưa bao gồm 10% VAT.    
Báo giá đã bao gồm các phụ kiện liên kết : bản lề giảm chấn, ray trượt ngăn kéo.