BẢNG GIÁ TỦ BẾP

 Chất liệu   Tủ trên + dưới   Tủ dưới   Tủ trên   Bảo hành 
Kích thước tủ dưới: H850 x D600. Tủ trên: H700 x D350
Tủ bếp MFC & MDF
Thùng cánh MFC chống ẩm phủ Melamine An Cường     5,200,000   2,700,000   2,500,000 3năm
Thùng cánh MDF chống ẩm phủ Melamine An Cường     5,500,000   2,850,000   2,650,000 3 năm
Tủ bếp cánh sơn Inchem
Thùng MDF chống ẩm phủ Melamine, cánh MDF chống ẩm An Cường sơn Inchem (cánh phẳng)     6,400,000   3,300,000   3,100,000 3 năm
Thùng MDF chống ẩm phủ Melamine, cánh MDF chống ẩm An Cường sơn Inchem (cánh soi)     7,200,000   3,700,000   3,500,000 3 năm
Tủ bếp Acrylic
Thùng MFC chống ẩm phủ Melamine An Cường, cánh MDF chống ẩm phủ Acrylic An Cường.     7,100,000   3,650,000   3,450,000 3 năm
Thùng gỗ nhựa Picomat, cánh MDF chống ẩm phủ Acrylic An Cường     9,500,000   4,850,000   4,650,000 3 năm
Tủ bếp Laminate
Thùng MFC chống ẩm An Cường, cánh MDF chống ẩm phủ Laminate An Cường     6,600,000   3,400,000   3,200,000 3 năm
Thùng gỗ nhựa Picomat, cánh MDF chống ẩm phủ Laminate An Cường     8,800,000   4,500,000   4,300,000 3 năm
Tủ bếp gỗ Óc chó
Thùng MDF chống ẩm phủ Laminate An Cường, cánh gỗ Óc chó dày 18mm   10,600,000   5,400,000   5,200,000 3 năm
Thùng dày 18mm, cánh dày 18mm   13,000,000   6,600,000   6,400,000 3 năm
Đá 
1 Đá Kim sa đen     1,250,000      
1 Đá Kim sa trắng     1,350,000