BẢNG GIÁ TỦ BẾP

                                                                                    

 

 Chất liệu         Tủ trên + dưới          Tủ dưới            Tủ trên             Bảo hành 
Tủ bếp MFC & MDF
Thùng cánh MFC chống ẩm An Cường            4,700,000         2,400,000           2,300,000              3 năm
Thùng cánh MDF chống ẩm An Cường            5,000,000         2,600,000           2,400,000              3 năm
Tủ bếp Acrylic
Thùng MFC chống ẩm An Cường, cánh MDF phủ Acrylic An Cường.            6,400,000         3,300,000           3,100,000              3 năm
Thùng gỗ nhựa Picomat, cánh MDF phủ Acrylic An Cường            8,600,000         4,400,000           4,200,000              3 năm
Tủ bếp Laminate
Thùng MFC chống ẩm An Cường, cánh MDF phủ Laminate An Cường.            6,000,000         3,100,000           2,900,000              3 năm
Thùng gỗ nhựa Picomat, cánh gỗ nhựa Picomat phủ Laminate An Cường            7,900,000         4,100,000           3,800,000              3 năm
Tủ bếp gỗ Óc chó
Thùng dày 18mm, cánh dày 18mm          11,800,000         6,000,000           5,800,000              3 năm
Đá 
1 Đá Kim sa đen            1,150,000      
1 Đá Kim sa trắng            1,200,000